VIETNAM Memes Calls Channel | DOGECHAIN | BSC | ETH

page 83

VIETNAM Memes Calls Channel | DOGECHAIN | BSC | ETH
WORLDCUP PARTY ⚽️

Qatar 🇶🇦 $9M
https://poocoin.app/tokens/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

Brazil 🇧🇷 - $4M 
https://poocoin.app/tokens/0x5693ebf94b7c104d8cf2c1b1cc6deb53f7ce48bf

Argentina 🇦🇷 $1 M
https://poocoin.app/tokens/0x715a26bf4c61304104e29bb50862bcdef24eab36

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - $200k
https://poocoin.app/tokens/0x1c1227549aaa30e9ad844cc5963ec9257dd54ea1

France 🇫🇷 - 200k +
https://poocoin.app/tokens/0xe9d5621ccaaa6c2f9889bdc48215e7134b96515b

Portugal 🇵🇹 $250k+
https://poocoin.app/tokens/0x29dcdc405e3b330b7b8366f8513e66455073d668

Croatia 🇭🇷 $60k
https://poocoin.app/tokens/0x4b5776ec6f7d348f5c197839a989d5a076adfeac

Usa 🇺🇸 - $50k+
https://poocoin.app/tokens/0x131f7f967fd62d2ef680f5f66cae62c575db5929

Belgium 🇧🇪 $50k+
https://poocoin.app/tokens/0x3626479b0a8865c209329e068978aa12c7f740ea

Netherlands 🇳🇱 $50k+
https://poocoin.app/tokens/0x4fe3f553e13a0306a205324802bc51dee084fd12

spain 🇪🇸 $50k +
https://poocoin.app/tokens/0xf3155093592dffc654cd86ac330f8a7e0d988d21

Denmark 🇩🇰 $20k
https://poocoin.app/tokens/0x34d6c1fc16061c6e81a5a8e4ec748ff46ae50d1e

Japan 🇯🇵 $10k+
https://poocoin.app/tokens/0xa18d7511135a0e7ed2201da04176e87841e74718

Korea 🇰🇷 $10k+
https://poocoin.app/tokens/0x01aDd1fDcFd413f081433f5d16aaA832e1020c2B

Poland 🇵🇱 $5k
https://poocoin.app/tokens/0xd6d0335d3ea4ec2941ed352d76f4cc68cc03f7d1

Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 $8k
https://poocoin.app/tokens/0x5a9ca94dc01d9b2d3199c6a132b44bb75c3f7301

Please Shill to me if you found another legit wc token ser 🫡
2022-11-20 04:53:49: WORLDCUP PARTY ⚽️ Qatar 🇶🇦 $9M https://poocoin.app/tokens/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Brazil 🇧🇷 - $4M https://poocoin.app/tokens/0x5693ebf94b7c104d8cf2c1b1cc6deb53f7ce48bf Argentina 🇦🇷 $1 M https://poocoin.app/tokens/0x715a26bf4c61304104e29bb50862bcdef24eab36 England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - $200k https://poocoin.app/tokens/0x1c1227549aaa30e9ad844cc5963ec9257dd54ea1 France 🇫🇷 - 200k + https://poocoin.app/tokens/0xe9d5621ccaaa6c2f9889bdc48215e7134b96515b Portugal 🇵🇹 $250k+ https://poocoin.app/tokens/0x29dcdc405e3b330b7b8366f8513e66455073d668 Croatia 🇭🇷 $60k https://poocoin.app/tokens/0x4b5776ec6f7d348f5c197839a989d5a076adfeac Usa 🇺🇸 - $50k+ https://poocoin.app/tokens/0x131f7f967fd62d2ef680f5f66cae62c575db5929 Belgium 🇧🇪 $50k+ https://poocoin.app/tokens/0x3626479b0a8865c209329e068978aa12c7f740ea Netherlands 🇳🇱 $50k+ https://poocoin.app/tokens/0x4fe3f553e13a0306a205324802bc51dee084fd12 spain 🇪🇸 $50k + https://poocoin.app/tokens/0xf3155093592dffc654cd86ac330f8a7e0d988d21 Denmark 🇩🇰 $20k https://poocoin.app/tokens/0x34d6c1fc16061c6e81a5a8e4ec748ff46ae50d1e Japan 🇯🇵 $10k+ https://poocoin.app/tokens/0xa18d7511135a0e7ed2201da04176e87841e74718 Korea 🇰🇷 $10k+ https://poocoin.app/tokens/0x01aDd1fDcFd413f081433f5d16aaA832e1020c2B Poland 🇵🇱 $5k https://poocoin.app/tokens/0xd6d0335d3ea4ec2941ed352d76f4cc68cc03f7d1 Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 $8k https://poocoin.app/tokens/0x5a9ca94dc01d9b2d3199c6a132b44bb75c3f7301 Please Shill to me if you found another legit wc token ser 🫡
Lên kèo sổ xố bóng đá nào ae, trong các con hàng thì còn con này cap nhỏ chưa bay contract khá ổn nhé ae tham khảo
0/0 tax
CA is renounced 

https://dexscreener.com/bsc/0xd805558a81254f3206f6b91f5de2cb99e819ca2c
https://twitter.com/USATokenBSC
https://tttttt.me/USATokenBSC
Ca: 0x131F7f967Fd62D2ef680f5f66cAE62c575db5929
2022-11-20 07:18:56: Lên kèo sổ xố bóng đá nào ae, trong các con hàng thì còn con này cap nhỏ chưa bay contract khá ổn nhé ae tham khảo 0/0 tax CA is renounced https://dexscreener.com/bsc/0xd805558a81254f3206f6b91f5de2cb99e819ca2c https://twitter.com/USATokenBSC https://tttttt.me/USATokenBSC Ca: 0x131F7f967Fd62D2ef680f5f66cAE62c575db5929
2022-11-20 17:48:35: BẢNG A QATAR: Hoàng Hồng Hạnh, 5/4/2001, Hà Nội, sinh viên Đại học Luật https://www.facebook.com/honghanh.hoang.961556 ECUADOR: Phạm Thị Đan Chi, 22/6/1997, Ninh Bình, cử nhân Đại học Lao động xã hội https://www.facebook.com/danchiphamthi SENEGAL: Thái Phương Thảo, 7/11/2000, Thái Bình, cử nhân Đại học Mở https://www.facebook.com/phuongthao.thai.792 HÀ LAN: Hoa Tường Vi, 15/12/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền https://www.facebook.com/puns.pie --- BẢNG B ANH: Hoàng Minh Châu, 9/9/1996, Quảng Ninh, cử nhân Học viện Hành chính quốc gia https://www.facebook.com/hoang.minh.chau99 IRAN: Bùi Thị Thu Trang, 26/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện chính sách & phát triển https://www.facebook.com/profile.php?id=100007375367998 MỸ: Phạm Hồng Ngọc, 11/10/1995, Hà Tĩnh, cử nhân Cao đẳng Sư phạm Hà Nội https://www.facebook.com/phamngocngoc.11 XỨ WALES: Trần Đan Thi, 24/6/2002, Bình Định, Đại học Kinh tế, Đại học sân khấu điện ảnh TPHCM https://www.facebook.com/Danthi2406 --- BẢNG C ARGENTINA: Hà Thị Hòa Bình, 20/8/2002, Phú Thọ, mẫu ảnh https://www.facebook.com/hathi.hoabinh.5 SAUDI ARABIA: Nguyễn Minh Châu, 3/3/2003, Hà Nội, sinh viên Đại học văn hóa https://www.facebook.com/chauminhdayno MEXICO: Đinh Kiều Trang, 2/11/2000, Hà Nội, cử nhân Đại học kinh tế quốc dân https://www.facebook.com/bea.trang.94 BA LAN: Vũ Trà My, 22/1/1993, Thái Bình, Cử nhân Cao đẳng kinh doanh và công nghệ. https://www.facebook.com/profile.php?id=100051077689578 --- BẢNG D PHÁP: Phạm Hoàng Giang, 15/6/1999, Ninh Bình, cử nhân Đại học Mỹ thuật công nghiệp https://www.facebook.com/giang1569 ĐAN MẠCH: Ứng Minh Phương, 26/7/1997, Hà Nội, cử nhân Học viện Phụ nữ https://www.facebook.com/bongstyle97 ÚC: Phạm Thu Hằng, 22/7/1996, Quảng Ninh, Cử nhân Trung cấp dược https://www.facebook.com/hangghabi TUNISIA: Nguyễn Thục Anh, 19/11/1997, Thái Bình, cử nhân Đại học kinh doanh và công nghệ https://www.facebook.com/thucanh.nguyen.1911 --- BẢNG E TÂY BAN NHA: Đỗ Thị Thùy Linh, 25/7/2000, Thanh Hóa, DJ chuyên nghiệp https://www.facebook.com/Djemma.2k COSTA RICA: Nguyễn Thị Huyền Trang, 1/9/2000, Hải Dương, cử nhân Học viện Báo chí & Tuyên truyền https://www.facebook.com/trangemma109 ĐỨC: Đỗ Thị Minh Tiến, 27/9/2002, Hà Nội, sinh viên Đại học kinh tế quốc dân https://www.facebook.com/minhttienn NHẬT BẢN: Nguyễn Quỳnh Anh, 2/10/1997, Hưng Yên, cử nhân Đại học Mở https://www.facebook.com/Quynhanhhenna --- BẢNG F BỈ: Phan Thị Thúy Nga, 10/9/2000, Hưng Yên, sinh viên Đại học kinh doanh và công nghệ https://www.facebook.com/ngagaugau CANADA: Đỗ Thủy Ngọc Thúy, 4/1/2000, Hà Nội, Mẫu Ảnh https://www.facebook.com/profile.php?id=100008265782662 MA RỐC: Nguyễn Lan Phương, 28/12/1994, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội https://www.facebook.com/Hacker.NHTM25 CROATIA: Nguyễn Thị Hồng Trang, 19/9/1999, Đắk Lắk, sinh viên Đại học Văn Hóa https://www.facebook.com/trang.nguyenthihong.583 --- BẢNG G BRAZIL: Cao Thu Trang, 26/5/2001, Vĩnh Phúc, sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền https://www.facebook.com/cao.trengg265 SERBIA: Nguyễn Thị Thu Huyền, 20/12/1999, Thái Bình, cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội https://www.facebook.com/thuhuyenhmbrs THỤY SỸ: Nguyễn Ngọc Minh, 3/9/1997, Hải Phòng, Cử nhân Học viện Tài chính https://www.facebook.com/profile.php?id=100022432890264 CAMEROON: Hoài Phương Anh, 21/11/2003, Hà Nam, sinh viên trường Sư phạm Nghệ thuật trung ương https://www.facebook.com/phuonganh.hoai.14 --- BẢNG H BỒ ĐÀO NHA: Phùng Thị Diệu Thúy, 1/5/1999, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội https://www.facebook.com/dieu.thuy.750331 GHANA Nguyễn Tường Vy, 12/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng https://www.facebook.com/vytuongnguyen.2002 URUGUAY: Lê Thị Phương Thảo, 12/3/1997, Nghệ An, cử nhân Đại học Ngoại thương https://www.facebook.com/bunny.kzib HÀN QUỐC: Nguyễn Lan Nhi, 30/8/2000, Hà Nội, sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội https://www.facebook.com/lannhibaby308
☣️🔥Tate Social-$TOPG Fairlaunch kết thúc vào hôm nay với giá mềm gấp đôi! Nhanh lên !

⏰Fairlaunch kết thúc "HÔM NAY" ngày 21 sau vài giờ nữa!
Tiếp nối những ý tưởng và thành công của các dự án trước về Tate Brothers như Tate token (ATH60x)
Đồng xu $TOPG (ATH 25x)
Hiện tại dự án Tate Social đang trong đợt Fairlaunch on Pinksale, dự án hot với khả năng sinh lời 100x được rất nhiều cộng đồng, người nổi tiếng ủng hộ...

 $TOG - FairLaunch (Sắp kết thúc sau vài giờ nữa)
https://www.pinksale.finance/launchpad/0x7F7eE1eA83CCcA9CCCC394a7637De4E2907c9CC2?chain=BSC

✅ Chống bán phá giá khi ra mắt
(30% tổng số tiền huy động được sẽ được mua lại và đốt cháy để chống bán phá giá)
✅ SAFU - KYC & Kiểm toán
✅ Thuế mua/bán: 7%
✅ Nhóm : Không có mã thông báo tại TGE (Tất cả bị khóa trong 6 tháng)
✅ Nhóm DEV Doxxed
✅ CMC - CG Fast track , AVE hot search, Nomics, Kucoin, Coinsbit....

♻️ Mạng xã hội $TOPG:
TG: https://tttttt.me/Tatesocial_TOPG_Global
Ann: https://tttttt.me/TateSocial_TOPG_Ann
Web: https://page.tate.social/
2022-11-21 01:23:25: ☣️🔥Tate Social-$TOPG Fairlaunch kết thúc vào hôm nay với giá mềm gấp đôi! Nhanh lên ! ⏰Fairlaunch kết thúc "HÔM NAY" ngày 21 sau vài giờ nữa! Tiếp nối những ý tưởng và thành công của các dự án trước về Tate Brothers như Tate token (ATH60x) Đồng xu $TOPG (ATH 25x) Hiện tại dự án Tate Social đang trong đợt Fairlaunch on Pinksale, dự án hot với khả năng sinh lời 100x được rất nhiều cộng đồng, người nổi tiếng ủng hộ... $TOG - FairLaunch (Sắp kết thúc sau vài giờ nữa) https://www.pinksale.finance/launchpad/0x7F7eE1eA83CCcA9CCCC394a7637De4E2907c9CC2?chain=BSC ✅ Chống bán phá giá khi ra mắt (30% tổng số tiền huy động được sẽ được mua lại và đốt cháy để chống bán phá giá) ✅ SAFU - KYC & Kiểm toán ✅ Thuế mua/bán: 7% ✅ Nhóm : Không có mã thông báo tại TGE (Tất cả bị khóa trong 6 tháng) ✅ Nhóm DEV Doxxed ✅ CMC - CG Fast track , AVE hot search, Nomics, Kucoin, Coinsbit.... ♻️ Mạng xã hội $TOPG: TG: https://tttttt.me/Tatesocial_TOPG_Global Ann: https://tttttt.me/TateSocial_TOPG_Ann Web: https://page.tate.social/
Ae nào máu sổ xố thì tham khảo nhé, nó đảo như rang lạc chơi vui vẻ 20u nha
2022-11-21 01:54:50: Ae nào máu sổ xố thì tham khảo nhé, nó đảo như rang lạc chơi vui vẻ 20u nha
Sắp mua box rùi kìa các mèo ơi, dậy click đào thôi những chú mèo lười 😂😂
2022-11-22 04:19:27: Sắp mua box rùi kìa các mèo ơi, dậy click đào thôi những chú mèo lười 😂😂
⚽️TopGoal hợp tác với BNB Chain để trao quyền cho mã thông báo BAB bằng cách khởi chạy Chiến dịch #FootballFestival cho chủ sở hữu mã thông báo BAB.

🔍Làm theo hướng dẫn này để nhận thẻ dùng thử TopGoal All Star:
http://bit.ly/3tLz5w2

🎮Chơi TopManager và chia sẻ các giải thưởng mã thông báo hấp dẫn!
2022-11-22 04:38:23: ⚽️TopGoal hợp tác với BNB Chain để trao quyền cho mã thông báo BAB bằng cách khởi chạy Chiến dịch #FootballFestival cho chủ sở hữu mã thông báo BAB. 🔍Làm theo hướng dẫn này để nhận thẻ dùng thử TopGoal All Star: http://bit.ly/3tLz5w2 🎮Chơi TopManager và chia sẻ các giải thưởng mã thông báo hấp dẫn!
🏐🍎We're Glad to announce our next AMA WITH SPORT CHAIN ♾♾

💰💰BINANCE AMA
🎙Venue : https://www.binance.com/id/live/video?roomId=2114224

✅Testnet: https://testnetexplorer.sportchain.io/
🪙✅Presale: https://www.pinksale.finance/launchpad/0x6BE3D5D540909c1B6FF3E43aFfc06b2E11d365A4?chain=BSC

✅Telegram: https://tttttt.me/sportchainio
2022-11-22 15:40:01: 🏐🍎We're Glad to announce our next AMA WITH SPORT CHAIN ♾♾ 💰💰BINANCE AMA 🎙Venue : https://www.binance.com/id/live/video?roomId=2114224 ✅Testnet: https://testnetexplorer.sportchain.io/ 🪙✅Presale: https://www.pinksale.finance/launchpad/0x6BE3D5D540909c1B6FF3E43aFfc06b2E11d365A4?chain=BSC ✅Telegram: https://tttttt.me/sportchainio
🎉 Kèo ngon chuẩn bị Launchpad ở Binance
Wild Cash Game Quiz to Earn 
💲Đào coin Wild Cash của dự án HOOKED sau đổi ra Token chính
👉https://hsacw.xyz/r/1mgcoS

- Tải App 
- Login bằng Google 
- Ấn vào Minnig " bấm TAP " để đào coin
- Xong Ra phần Quiz trả lời câu hỏi kiếm thêm Coin
▪️Mỗi ngày vô ấn 1 lần để Claim
📌 Hàng ngon ace chiến mạnh nhé !
2022-11-23 11:04:39: 🎉 Kèo ngon chuẩn bị Launchpad ở Binance Wild Cash Game Quiz to Earn 💲Đào coin Wild Cash của dự án HOOKED sau đổi ra Token chính 👉https://hsacw.xyz/r/1mgcoS - Tải App - Login bằng Google - Ấn vào Minnig " bấm TAP " để đào coin - Xong Ra phần Quiz trả lời câu hỏi kiếm thêm Coin ▪️Mỗi ngày vô ấn 1 lần để Claim 📌 Hàng ngon ace chiến mạnh nhé !
OG Predict là một trò chơi dự đoán bóng đá độc đáo cho phép bạn cạnh tranh với các OG bóng đá khác bằng cách Dự đoán tỷ số của các trận đấu bóng đá. Đây không phải là một nền tảng cá cược. Dự đoán của bạn giúp bạn kiếm được điểm trên bảng xếp hạng.

Cơ chế trò chơi

Người dùng có thể kiếm điểm thông qua kết quả của các trận đấu bóng đá mà họ đã dự đoán trên trang web. Tỷ số chính xác giúp bạn kiếm được 20 điểm. Biên độ chính xác (nhưng không phải là tỷ số chính xác) giúp bạn kiếm được 10 điểm. Đội chiến thắng chính xác (nhưng tỷ số không chính xác) kiếm được 5 điểm. Bạn nhận được 0 điểm nếu không có trường hợp nào ở trên xảy ra. Hệ số tăng điểm của bạn chỉ có thể sử dụng 1 cho mỗi trận đấu.

Trò chơi dự đoán đang hoạt động và trực tiếp trên trang web. Bạn không cần phải chi bất kỳ khoản tiền nào để dự đoán. Nó hoàn toàn miễn phí. Bạn kiếm được phần thưởng dựa trên thứ hạng của bạn trên bảng xếp hạng.


Website: https://ogpredict.com

Video giải thích: https://www.youtube.com/watch?v=7v18zT_scj8

Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qyH7fMnIzvqp_F-ZJsu9FI7W4GiyZLXoTFHYfD-KIM/edit?usp=sharing

Launchpad: Kingdom Starter

Giá IDO: $0.00046
IMC: $75,000
Vesting: 100% tại TGE
Không Private sale

Ann Channel: @ogpredict_ann

TG group: @og_predict

Medium: https://ogpredict.medium.com

Twitter: https://twitter.com/og_predict

Whitepaper: https://ogpredict.com/whitepaper
2022-11-23 11:12:04: OG Predict là một trò chơi dự đoán bóng đá độc đáo cho phép bạn cạnh tranh với các OG bóng đá khác bằng cách Dự đoán tỷ số của các trận đấu bóng đá. Đây không phải là một nền tảng cá cược. Dự đoán của bạn giúp bạn kiếm được điểm trên bảng xếp hạng. Cơ chế trò chơi Người dùng có thể kiếm điểm thông qua kết quả của các trận đấu bóng đá mà họ đã dự đoán trên trang web. Tỷ số chính xác giúp bạn kiếm được 20 điểm. Biên độ chính xác (nhưng không phải là tỷ số chính xác) giúp bạn kiếm được 10 điểm. Đội chiến thắng chính xác (nhưng tỷ số không chính xác) kiếm được 5 điểm. Bạn nhận được 0 điểm nếu không có trường hợp nào ở trên xảy ra. Hệ số tăng điểm của bạn chỉ có thể sử dụng 1 cho mỗi trận đấu. Trò chơi dự đoán đang hoạt động và trực tiếp trên trang web. Bạn không cần phải chi bất kỳ khoản tiền nào để dự đoán. Nó hoàn toàn miễn phí. Bạn kiếm được phần thưởng dựa trên thứ hạng của bạn trên bảng xếp hạng. Website: https://ogpredict.com Video giải thích: https://www.youtube.com/watch?v=7v18zT_scj8 Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qyH7fMnIzvqp_F-ZJsu9FI7W4GiyZLXoTFHYfD-KIM/edit?usp=sharing Launchpad: Kingdom Starter Giá IDO: $0.00046 IMC: $75,000 Vesting: 100% tại TGE Không Private sale Ann Channel: @ogpredict_ann TG group: @og_predict Medium: https://ogpredict.medium.com Twitter: https://twitter.com/og_predict Whitepaper: https://ogpredict.com/whitepaper
2022-11-23 11:51:56: 🔥🔥 $ TOPG - Tate Social được liệt kê trên Pancakeswap & Hiện họ đang đẩy lùi bảng xếp hạng🔥🔥 Máy bay phản lực và nhóm bắt đầu đẩy biểu đồ và tiếp thị, niêm yết CMC & CG trước Kiểm tra ở đây và mục nhập có thể tốt nhất của nó ngay bây giờ: 💸Mua $ TOPG tại đây và nhận sớm gấp 2-3 lần: https://poocoin.app/tokens/0xabf7b63b4c84483da56d6b2df4b09ec76b98e306 ☣️ Hợp đồng $ TOPG: 0xabF7B63B4c84483Da56d6b2Df4b09ec76B98e306 ♻️ Mạng xã hội $ TOPG: TG: https://tttttt.me/Tatesocial_TOPG_Global Ann: https://tttttt.me/TateSocial_TOPG_Ann Trang web: https://page.tate.social/
2022-11-23 13:52:47: VIETNAM Memes Calls Channel | DOGECHAIN | BSC | ETH pinned a photo
📄Mở đăng kí Whitelist cho OG Predict IDO🔔🔔

1. Whitelist timeline
🗓Thời gian Whitelist vòng cộng đồng: 15:00, ngày 23/11 - 16:00, ngày 27/11
🗓Thời gian Whitelist vòng MVKB: 15:00, ngày 23/11 - 16:00, ngày 27/11
⏰Kết quả Whitelist: 21:00, ngày 27/11
🔖Thời gian IDO: 12:00 - 20:00, ngày 28/11

2. Chi tiết Whitelist

1️⃣Vòng MVKB

💠Không yêu cầu Stake, mọi người đều có thể tham gia
💠Làm tất cả nhiệm vụ trên Gleam: TẠI ĐÂY
💠Tất cả người dùng đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ sẽ được đưa vào Whitelist

2️⃣Vòng cộng đồng

Bước 1: Stake ít nhất 5,000 KDG tại pool 3 (khóa 1 ngày)

Bước 2: Thực hiện các tác vụ media bên dưới
🖍Tham gia OG Predict Group và đăng ký OG Announcement trên Telegram
🖍Theo dõi OG Predict trên Twitter
🖍Tham gia KDG group và đăng ký KDG Announcements trên Telegram
🖍Theo dõi KDG trên Twitter
🖍Like + Retweet bài đăng này và gắn thẻ 3 người bạn với các hashtag: #KingdomStarter, #KDG, #OGPredict, #OG

Bước 3: Điền vào biểu mẫu này

📚Thông tin OG IDO: https://tttttt.me/kdg_ann/1875
2022-11-24 09:23:26: 📄Mở đăng kí Whitelist cho OG Predict IDO🔔🔔 1. Whitelist timeline 🗓Thời gian Whitelist vòng cộng đồng: 15:00, ngày 23/11 - 16:00, ngày 27/11 🗓Thời gian Whitelist vòng MVKB: 15:00, ngày 23/11 - 16:00, ngày 27/11 ⏰Kết quả Whitelist: 21:00, ngày 27/11 🔖Thời gian IDO: 12:00 - 20:00, ngày 28/11 2. Chi tiết Whitelist 1️⃣Vòng MVKB 💠Không yêu cầu Stake, mọi người đều có thể tham gia 💠Làm tất cả nhiệm vụ trên Gleam: TẠI ĐÂY 💠Tất cả người dùng đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ sẽ được đưa vào Whitelist 2️⃣Vòng cộng đồng Bước 1: Stake ít nhất 5,000 KDG tại pool 3 (khóa 1 ngày) Bước 2: Thực hiện các tác vụ media bên dưới 🖍Tham gia OG Predict Group và đăng ký OG Announcement trên Telegram 🖍Theo dõi OG Predict trên Twitter 🖍Tham gia KDG group và đăng ký KDG Announcements trên Telegram 🖍Theo dõi KDG trên Twitter 🖍Like + Retweet bài đăng này và gắn thẻ 3 người bạn với các hashtag: #KingdomStarter, #KDG, #OGPredict, #OG Bước 3: Điền vào biểu mẫu này 📚Thông tin OG IDO: https://tttttt.me/kdg_ann/1875
🔥🔥🔥Unicorn Bridge🔥🔥🔥

✅ Unicorn Bridge là một dự án cộng đồng của NFT với các sản phẩm Unicorn Multi Bridge cho tất cả các chuỗi.

✅ Unicorn Bridge được xây dựng trên hệ sinh thái Ethereum Pow (ETHW), tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoán đổi tiền giữa các chuỗi khác nhau với mức phí tối ưu. Bắt đầu với ETHW, chúng tôi muốn giúp các nhà đầu tư trong các hệ sinh thái khác có thể truy cập vào Hệ sinh thái Ethereum Pow.

✅ Unicorn Bridge còn có khả năng biến đổi NFTs Multi Chain, là bước đệm cho sự phát triển vượt trội của NFTs trong tương lai.

✅ Nhà đầu tư có thể sở hữu NFT để trở thành một phần của Unicorn Bridge và tận hưởng những lợi ích độc quyền của tư cách thành viên Unicorn Bridge!

👉 Join Retroactive here Web || Twitter || Discord Join Tele Việt ở đây nha ae: https://tttttt.me/Unicorn_Bridge
2022-11-24 16:08:00: 🔥🔥🔥Unicorn Bridge🔥🔥🔥 ✅ Unicorn Bridge là một dự án cộng đồng của NFT với các sản phẩm Unicorn Multi Bridge cho tất cả các chuỗi. ✅ Unicorn Bridge được xây dựng trên hệ sinh thái Ethereum Pow (ETHW), tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoán đổi tiền giữa các chuỗi khác nhau với mức phí tối ưu. Bắt đầu với ETHW, chúng tôi muốn giúp các nhà đầu tư trong các hệ sinh thái khác có thể truy cập vào Hệ sinh thái Ethereum Pow. ✅ Unicorn Bridge còn có khả năng biến đổi NFTs Multi Chain, là bước đệm cho sự phát triển vượt trội của NFTs trong tương lai. ✅ Nhà đầu tư có thể sở hữu NFT để trở thành một phần của Unicorn Bridge và tận hưởng những lợi ích độc quyền của tư cách thành viên Unicorn Bridge! 👉 Join Retroactive here Web || Twitter || Discord Join Tele Việt ở đây nha ae: https://tttttt.me/Unicorn_Bridge
2022-11-25 12:42:22: 🔥🔥 $ FALCON - SPACE DEX 🔥🔥 💎 Dự án sẽ bán presale vào ngày 1 tháng 12 Pinksale 💎 NHỮNG ỨNG DỤNG MÀ DỰ ÁN CÓ: ✅ Quản lý tài sản ✅ Nhiều lớp bảo mật ✅ Giao dịch không bị gián đoạn ✅ Staking ✅ Tên token: $ FALCON ✅ Phần thưởng BNB cho chủ sở hữu ✅ Đội ngũ Doxxed 🎤 AMAs 📢 Cuộc gọi 🎥 YouTube 🪧 Bảng quảng cáo ✅ Sản phẩm được hoàn thiện trước khi ra mắt 💫SpaceDex💫 là một sàn giao dịch giao ngay và vĩnh viễn mới, phi tập trung hỗ trợ phí hoán đổi thấp với các giao dịch không ảnh hưởng đến giá cả ➡️ Không cần KYC ➡️ Không cần đặt cọc ➡️ Lệnh có thể thiết lập sẵn ➡️ Đòn bẩy ➡️ Copytrading ➡️ Phí thấp ✍️ Tham gia Whitelist : Tại đây ⏰ Mua trên Pinksale : Here ✍️Nhóm việt nam đang có nhiều event hấp dẫn ae tham gia nhé : https://tttttt.me/SpaceDEX_VN 👉 Welcome to Space Dex : WEB | TWITER |🇬🇧ENG |🇻🇳VN | 🇹🇷CN | 🇪🇸ESP
#Week 12 Predictions are up! You have around 15 hours to submit your predictions.

We will be giving away BNB to the users who make top 5 for week 12. This is to celebrate our new members! Hurry up now, sign up and submit your predictions and you could be one of the top OGs for #Week 12.

Your predictions determine your rank on the leaderboard, no hidden rules, no raffles, everything is 100% transparent. You can even check other users' prediction on the website. So what are you waiting for? Head to https://ogpredict.com/predict

Remember to always check the website for new predictions as there would be back to back predictions on the website cuz of the ongoing FIFA worldcup!

All the best to you OGs 🫡
2022-11-26 09:59:14: #Week 12 Predictions are up! You have around 15 hours to submit your predictions. We will be giving away BNB to the users who make top 5 for week 12. This is to celebrate our new members! Hurry up now, sign up and submit your predictions and you could be one of the top OGs for #Week 12. Your predictions determine your rank on the leaderboard, no hidden rules, no raffles, everything is 100% transparent. You can even check other users' prediction on the website. So what are you waiting for? Head to https://ogpredict.com/predict Remember to always check the website for new predictions as there would be back to back predictions on the website cuz of the ongoing FIFA worldcup! All the best to you OGs 🫡
💵 Những ai mint được NFT sẽ nhận được 100$ token UNCB từ dự án

✅ Chiến dịch chống bot của devs đã thành công, số lượng người nắm giữ NFT là rất nhiều, chúc mừng ae mint được

🔥🔥🔥 Unicorn Bridge 🔥🔥🔥

🔥Hiện vẫn còn 1 retroactive nữa và vẫn hoàn toàn miễn phí

1️⃣: Join https://discord.com/invite/unicornbridge
2️⃣: Gửi ví vào mục Devnet-Faucet

Nhớ join group VNđể nắm thông tin kĩ hơn nhé
2022-11-26 14:09:14: 💵 Những ai mint được NFT sẽ nhận được 100$ token UNCB từ dự án ✅ Chiến dịch chống bot của devs đã thành công, số lượng người nắm giữ NFT là rất nhiều, chúc mừng ae mint được 🔥🔥🔥 Unicorn Bridge 🔥🔥🔥 🔥Hiện vẫn còn 1 retroactive nữa và vẫn hoàn toàn miễn phí 1️⃣: Join https://discord.com/invite/unicornbridge 2️⃣: Gửi ví vào mục Devnet-Faucet Nhớ join group VNđể nắm thông tin kĩ hơn nhé
👑 HubinNetwork👑

✅HubinNetwork là một công ty phát triển trò chơi và kết hợp các tính năng của NFTs vào dự án. Team luôn tận tâm để tạo ra những trò chơi thú vị và hấp dẫn, lôi cuốn người chơi ở mọi lứa tuổi.

✅ Game đầu tiên Hubinio tương tự như trò chơi Agar.io . Với hệ sinh thái có các tiện ích hữu ích ban đầu như P2E, NFTs và Staking, HubinNetwork (https://tttttt.me/HubinNetwork) có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp trò chơi, hứa hẹn sẽ cung cấp trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho cộng đồng Crypto và người chơi trên toàn thế giới.

✅️Thông tin IDO: 🔸PinkSale Fairlunch từ 03/12/2022 - 08/12/2022 

✅️Tham gia $3000 Airdrop Campaign: https://gleam.io/cBYZh/hubinnetwork-exclusive-airdrop-campaign-3k-worth-of-tokens

🔗 Hubin Network's Official Media Channels: 🌎Website | ✉Telegram | 📣Telegram Announcement 🕊Twitter |👾Discord | 🎥Youtube |✍️Medium
2022-11-28 11:38:08: 👑 HubinNetwork👑 ✅HubinNetwork là một công ty phát triển trò chơi và kết hợp các tính năng của NFTs vào dự án. Team luôn tận tâm để tạo ra những trò chơi thú vị và hấp dẫn, lôi cuốn người chơi ở mọi lứa tuổi. ✅ Game đầu tiên Hubinio tương tự như trò chơi Agar.io . Với hệ sinh thái có các tiện ích hữu ích ban đầu như P2E, NFTs và Staking, HubinNetwork (https://tttttt.me/HubinNetwork) có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp trò chơi, hứa hẹn sẽ cung cấp trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho cộng đồng Crypto và người chơi trên toàn thế giới. ✅️Thông tin IDO: 🔸PinkSale Fairlunch từ 03/12/2022 - 08/12/2022 ✅️Tham gia $3000 Airdrop Campaign: https://gleam.io/cBYZh/hubinnetwork-exclusive-airdrop-campaign-3k-worth-of-tokens 🔗 Hubin Network's Official Media Channels: 🌎Website | ✉Telegram | 📣Telegram Announcement 🕊Twitter |👾Discord | 🎥Youtube |✍️Medium